Drinks

 • 焼酎

  Shochu(Japanese Vodka )

 • CLOSE

 • 【Mugi (barley)】
  Hitotsubu-no-mugi -490 yen
  Nippon-ichi -490 yen
  Fuji-no-tsuyu -590 yen

  【Imo (sweet potato)】
  Bunise -490 yen
  Kiroku -490 yen
  Tomi-no-hozan -590 yen

  【Kokuto (brown sugar)】
  Jinmatsu -690 yen

  【Ko-rui (new shochu)】
  Kyogetsu -390 yen